Svenska leverantörer är t.ex. K.A. Roos, Jio, Rix, Norell, Swedish Gustavian Collection, S.O. Larsson och Englesson.

Engelska leverantörer: Restall Brown, Rack Straw, Bevan Funell och Tamarisk.

Franska leverantörer: De Bournais och Taillardat.

Svenska armaturer: Bergbom och Belid och Örsjö.

Engelska armaturer: Vaughan.

Porslin från Spode och Pierre Frey.


 

Ragnar Ahlqvist AB • Linnégatan 25 • 114 47 Stockholm • Tel: 08 - 667 14 10 • info@ragnarahlqvist.se